Multitalang inom metallbearbetning till din tjänst.

Mångsidiga metallarbeten i Esbo

Letar du efter en mångsidig metalltekniker?

 Jarmax Oy Ab med många års erfarenhet i Esbo utför mångsidiga metallarbeten. Vi bearbetar bland annat järn, rostfritt stål, aluminium, mässing samt plast. Vi utför såväl små som stora metallarbeten.

Svetsning av aluminium, svarvning och mycket mer.

Företagets tjänster innefattar bland annat

 • Svarvning
 • Svetsning
 • Svetsning i aluminium
 • Bearbetning av mässing, stål, järn och plast
 • Bearbetning
 • Lagning
 • Be om mer information!

Kontakta oss

Vi betjänar såväl privatpersoner som företag. Vi genomför arbetet noggrant och ser till att slutresultatet blir enligt dina önskemål. Kontakta oss och be om en offert!

Fråga mer eller be om en offert!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Jarmax Oy Ab
Juvantasku 5
02920 ESPOO

FO-nummer: 09619512
Telefonnummer: +358400706156

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobil- och/eller annat telefonnummer
 • Organisation och position
 • Organisationens adressuppgifter
 • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.